ANTENN 2019 arrangeras av | arranged by:

i samarbete med | in collaboration with:

Föreningen Gnesta Vattentorn

med stöd av | with the support of:

ANTENN 2019

presenterar stolt följande konstnärer och musiker  |  proudly presenting the following artists and musicians


Alexandra Nilsson & Jenny Soep 

Anka Draugelates 

Björn Ola Lind, Johan Nilsson & Mikael Öberg

Elisabeth Heilmann Blind & Tuomas Rounakari

Erik Ekström

Folk Song Lab

Jacek Smolicki & Tim Shaw

Janna Holmstedt

Jenny Sunesson

Jonatan Ed & Tor Söderin

John Beck

Lars Gunnar Bodin i samtal med Erik Peters

Ljudtornet

Mari Kretz

Nina Nu Wesemeyer & Katrin Mandl

Nyxxx

Ragnhild Mao

The Great Learning Orchestra

The Remin’ Trio


workshopar under | workshops during

ANTENN 2019:


a4 rum med The Great Learning Orchestra

Bygg din egen theremin med Girilal Baars

Body Percussion med Erik Ekström

Röstworkshop med Anka Draugelates

Deep Listening med Patrick Dallard

Baby-toning samt kulning med Karin Lindström Kolterud

Ljudmåleri med Helena Hildur W

Taktilt ljud med SymbioLab

ANTENN 2019 - a festival weekend of playful sound experiences in Gnesta's old water tower on 7-8 September (during the Gnesta Konstrunda). This year, we pay special tribute to Lars-Gunnar Bodin, a living legend in electro-acoustic music - and the magic instrument theremin, which celebrates 100 years!


ANTENN 2019 opens the water tower's unique sound environment for acoustic meetings with the theme of listening, sounding, playing, co-creating. The festival offers an extensive concert program and exciting workshops in a wide range of genres; from voice and body percussion to folk and improvisational music and electronic / experimental sound art. The very youngest are invited to baby-toning, while slightly older children and young people can try sound painting, build their own theremin or create a sound piece together with The Great Learning Orchestra. People of all ages and with all kinds of functional variations can collaborate musically with the tactile resonance instruments built by SymbioLab in collaboration with LSS centers.


ANTENN 2019 will also be broadcast over web radio and via sound nodes at various locations in the county, in collaboration with Sörmlands Museum.

ANTENN 2019 - en festivalhelg av lekfulla ljudupplevelser i Gnesta gamla Vattentorn den 7-8 september (under Gnesta Konstrunda). I år hyllar vi särskilt Lars-Gunnar Bodin, vår levande legend inom elektroakustisk musik - och det magiska instrumentet theremin, som fyller 100 år!


ANTENN 2019 öppnar Vattentornets unika ljudmiljö för akustiska möten med temat lyssna, låta, leka, samskapa. Festivalen erbjuder ett gediget konsertprogram och spännande workshopar i en stor bredd av genrer; från röst och body percussion till folk- och improvisationsmusik och elektronisk/experimentell ljudkonst. De allra yngsta inbjuds till baby-toning, medan lite äldre barn och ungdomar kan pröva ljudmåleri, bygga sin egen theremin eller skapa ett ljudverk tillsammans med The Great Learning Orchestra. Människor i alla åldrar och med alla slags funktionsvariationer kan samskapa musikaliskt med de taktila resonans-instrument som byggts av SymbioLab i samverkan med LSS-verksamheter.


ANTENN 2019 sänds också över webbradio och soundnodes på olika platser i länet, i samarbete med Sörmlands Museum. 

Copyright @ All Rights Reserved

ljudkonstfestival | sound art festival

vattentornet | water tower

GNESTA

7-8 SEPTEMBER 2019

ANTENN