ANTENN ljudkonstfestival

ett mikro makro kosmos

27-28 augusti

3-4 september

gamla vattentornet Gnesta

I temat för årets ANTENN ljudkonstfestival, LjudRymd vill vi utmana oss att sträcka våra antenner i lyssnandet mot ett mikro och ett makro kosmos. Från den minsta mikroresonans inne i kroppen, i träd och från insekter som bin i sin kupa av sitt eget universum till makroresonans ur ett kosmiskt perspektiv. Är rymden bara tystnad eller talar den till oss om vi lyssnar ordentligt? Hur ser vi på oss själva och världen ur dessa olika perspektiv av utåt och inåt? Vad finns för resonans i det osynliga, i luften vi alla varelser delar? I tornet ska Ljudtornet konstnärsgrupp skapa ett universum där världarna mikro/makro får mötas i en ljudinstallation från field recordings och videoprojektioner från mikroskop och teleskop. 


Med konsert och performance av Katrine Faber (DK), Aksel Striim (DK), John Beck, Katt Hernandez, Brenda El Rayes, Helena Person, Nils Berg, Kajsa Magnarsson, Christina Knochenhauer, Ministeriet för Miljösorg, Tomas Björkdal, Erik Peters, Karin Lindström Kolterud, Julia Adzuki och Johanna Dahl.

In the theme for this year's ANTENN sound art festival, LjudRymd, we challenge ourselves to stretch our antennas in listening to micro and macro cosmos. From the slightest micro-resonance inside the body, in trees and from insects, from bees in their hive universe to macro-resonance from a cosmic perspective. Is space just silence or does it speak to us if we listen properly? How do we see ourselves and the world from these different perspectives, outwards and inwards? What is the resonance in the invisible, in the air we all beings share? In the tower, Ljudtornet's artist group will create a universe where micro/macro worlds can meet in a sound installation, with field recordings and video projections from microscopes and telescopes.


With concerts and performances by Katrine Faber (DK), Aksel Striim (DK), John Beck, Katt Hernandez, Brenda El Rayes, Helena Person, Nils Berg, Kajsa Magnarsson, Christina Knochenhauer, Ministeriet för Miljösorg, Tomas Björkdal, Erik Peters, Karin Lindström Kolterud, Julia Adzuki och Johanna Dahl

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with: