Konstnärer & Akter | Artists & Performances

Karin & Wilhelm; inviger Antenn 2019 med kulningsrop! | inauguration Antenna 2019 with a herding call!

13:55 lördag | saturday 7 september

eventet är gratis - ingen förbokning behövs
Karin Lindström Kolterud är en av Ljudtornets eldsjälar som till vardags jobbar med lekfull friskvård med inriktning på rösten och där kulningen tar stor plats. Under Antenn-söndagen håller Karin workshop i just kulning. På lördagen inviger hon Antenn 2019 tillsammans med sin fyrfota vän Wilhelm med glada och förväntansfulla rop. Wilhelm var med på en av Karins kurser för 3 år sen, upptäckte sin röst, och sen dess har de kulat tillsammans. Wilhelm har till och med deltagit i Tv programmet  "Talang" med sin kulning.

the event is free - no pre-booking is requiredKarin Lindström Kolterud is part of Ljudtornet artist group. She works with wellness through play with a focus on the voice, especially with Kulning. During Sunday’s program, Karin is holding a workshop in kulning. On Saturday she will inaugurate Antenna 2019 with her four-legged friend Wilhelm with happy and expectant calls. Wilhelm attended one of Karin's courses 3 years ago, discovered his voice, and since then they have ‘kulat’ together. Wilhelm has even participated in the TV program "Talang" with his kulning.

Alexandra Nilsson & Jenny Soep; SHAPES OF SOUNDS

22:00 lördag | saturday 7 september

Shapes of Sounds är en audiovisuell duo bestående av tecknaren Jenny Soep och musikern Alexandra Nilsson. De improviserar tillsammans fram ljud och bild i stunden genom att använda akustiska instrument och live-elektronik och genom projicerat digitalt tecknande/målande. Abstrakt, narrativt, ledande och följande, alltid lyssnande och seende.


Jenny och Alexandra låter sig inspireras av rummet, platsen och situationen i sina framföranden. De undersöker likväl de minimala ljuden och detaljerna, som de kraftfullare uttrycken och större penseldragen.

 

http://www.shapesofsounds.com/videos/

A constantly improvising sonic/visual exploration between two artists established in opposing art forms, composer/musician Alexandra Nilsson and visual artist Jenny Soep.

 

Using live electronics and acoustic instruments with projected digital drawing, both Alexandra and Jenny use their dynamic art forms as tools to investigate and express the simultaneous dialogue with each other, sometimes leading, sometimes following, sometimes abstract, sometimes narrative, always listening and looking.

 

http://www.shapesofsounds.com/videos/

Anka Draugelates är en tysk vokalartist, kompositör och improvisationsmusiker. Hon har uppträtt i Europa, USA och Sydafrika, och erhållit residencies och stipendier från bland annat Djerassi Resident Artists Program (USA) och Tyrone Guthrie Centre (Irland). Hon har också haft samarbeten med filmare, dansare, musiker samt konstnärer inom bild och form.


Anka Draugelates’ konserter bygger på sång och altviolin. Instrumentet använder hon som en gitarr i sammansatta rytmer, eller spelar på klassiskt vis med stråke. Hennes vokala spännvidd når utöver det vanliga i genrebrytande sånger, kompositioner och improvisationer som lyser av musikalisk glädje. Anke Draugelates’ hängivelse bjuder in publiken till fokuserad närvaro i ett imaginärt rum.www.anka-draugelates.de

 

Konsertlänkar | Concert links

 “Now and beyond Now” trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=cCXqVI4UK_s

"drommer”: https://www.youtube.com/watch?v=_8BcJEUn1s4

Anka Draugelates

16:00 lördag | saturday 7 september

German vocal artist, composer and improviser Anka Draugelates has performed throughout Europe, United States and South Africa. She has been awarded residencies and fellowships including Djerassi (USA) and Tyrone Guthrie Centre (Ireland). Draugelates has collaborated with filmmakers, visual artists, dancers and musicians.

 

Anka Draugelates sings while she plays viola - like a guitar, in complex rhythms, or bowed classically. Her songs, compositions and improvisations cross all styles and burst with joy. Draugelates' extraordinary vocal variety, her presence, and devotion to music focuses the audience and leads them into imaginary spaces.

 


www.anka-draugelates.de

 

Concert links

 “Now and beyond Now” trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cCXqVI4UK_s

"drommer”: https://www.youtube.com/watch?v=_8BcJEUn1s4

 

Organiskt, elektroniskt och mytologiskt


Björn Ola Lind har i sin konst en starkt intresse för transformation; en blick för när det uppstår en laddning i gränslandet mellan kropp och landskap. I möten med olika ursprungsbefolkningar och deras animistiska världsbilder och myter har denna skiljelinje mer och mer suddats ut. Övergångar mellan liv och död, gränser mellan plats och ljud, plats och ande, plats och kropp är ständigt återkommande teman. 

 

Johan Nilsson har utforskat kontaktimprovisation och dans under 10 år. Han binder också samman dansen med fenomen i naturen, och finner kopplingar till spiraler, rytmer, evolutionen och de olika elementen genom sitt arbete som biodynamisk trädgårdsmästare.
”Jag tycker om att använda fantasin och fascinationen för detaljer, både som verktyg att skapa min egen dans och som en guide i kontakt med andra. I kontaktimprovisation relaterar jag till rymd och tyngdväxlingar. Jag tycker definitivt om att ta vissa risker.”

 

Mikael Öberg är en internationellt verksam berättare, och samarbetar ofta med musiker och andra konstnärer. Hans berättarstil bygger i hög grad på energi och fysiska uttryck. Bland hans teman återfinns nordisk mytologi i indisk Pandvani-stil, Kalevala på svenska samt mytologiska salonger. Mellan sina framträdanden reser han till länder som Island, Indien och Marocko för att studera källtexter eller uppleva flerhundraåriga obrutna berättartraditioner.


Webbsidor:

Björn Ola Lind

https://ateljelighthub.wixsite.com/lighthub

http://www.mikaeloberg.se/

Björn Ola Lind, Johan Nilsson & Mikael Öberg

18:00 lördag | saturday 7 september

Organic, electronic and mythological


With a strong interest in transformation Björn Ola Lind’s artistic practice engages in the borderland between body and landscape. In meetings with indigenous peoples and their animistic worldviews and myths, this dividing line has become more and more blurred. Transitions between life and death, boundaries between place and sound, place and spirit, place and body are constantly recurring themes.

 

Johan Nilsson has explored contact improvisation and dance for over 10 years. He brings dance together with phenomena in nature, finding connections to spirals, rhythms, evolution and the various elements through his work as a biodynamic gardener. “I enjoy using the imagination and have a fascination for details, both as a tool for creating my own dance and as a guide in contact with others. In contact improvisation, I relate to space and weight shifts. I definitely enjoy taking some risks. "

 

Mikael Öberg is an internationally active narrator, often working in collaboration with musicians and artists. His narrative style is largely based on energy and physical expression. Among his themes are Nordic mythology in Indian Pandvani style, Kalevala in Swedish and mythological salons. Between his appearances he travels to countries such as Iceland, India and Morocco to study source texts or experience ancient, unbroken narrative traditions.


Websites:

Björn Ola Lind

https://ateljelighthub.wixsite.com/lighthub

http://www.mikaeloberg.se/

Elisabeth Heilmann Blind & Tuomas Rounakari; Angerlarsimaffeqanngitsoq - The Homeless

15:00 söndag | sunday 8 september

Elisabeth Heilmann Blind är utbildad vid Tukak Teatern i Danmark 1983-1988, varav två år ägnades åt studier i butoh-dans och noh-teater i Japan. Hon har bland annat varit anställd på Giron Sámi Teáhter, men arbetar numera som frilansande skådespelerska och dansare. Hon ger workshopar i frigörande dans och grönländsk maskdans - bland annat i Grönland och de skandinaviska länderna - och föreläser om dans och hälsa. Elisabeth kommer ursprungligen från Sisimiut på Grönland, men är bosatt i norra Sverige sedan 30 år tillbaka.

 

Tuomas Rounakari är en internationellt erkänd violinist, kompositör och forskare i musiketnologi från Finland. Tillsammans med folk-metalbandet Korpiklaani och med sitt soloprojekt Shamanviolin gör han uppemot hundra spelningar om året över hela världen. Han är också musikalisk ledare i teatergruppen Ruska Ensemble, som samarbetar med ursprungsfolk (first nations) över hela den arktiska regionen.

www.rounakari.com

www.facebook.com/shamanviolin

 

Angerlarsimaffeqanngitsoq - The Homeless

Shamankvinnan Meqqu, från ett litet samhälle i Västgrönland, får till uppgift att resa ut på sitt livs resa till den stora världen - “Sila” - och hämta tillbaka en ung mans själ som har gått förlorad. Under resans gång går något fruktansvärt fel, och hon hamnar plötsligt i en fängelsecell i Danmark 1978. I samma cell vaknar en ung man upp. Verket är en högst personlig berättelse om att misslyckas i livet och gång på gång falla offer för sig själv och sina omständigheter, men trots detta resa sig och gå vidare för att leva det liv som är menat att levas. Berättelsen är fiktiv men är starkt inspirerad av Elisabeths egna erfarenheter genom många generationer tillbaka i det gamla Grönland och fram till idag. När vi här möter “Den hemlösa” är det som en dansperformance, dansad av Elisabeth med scenografi och stämningar skapade genom ljusdesign.


Idé och synopsis: Elisabeth Heilmann Blind
Dansare: Elisabeth Heilmann Blind
Koreograf: Ada Einmo Jürgensen
Musiker / Kompositör: Tuomas Rounakari
Angerlarsimarffeqanngitsoq Jojkare: Lars Henrik Blind

foto: Dan Jåma

Elisabeth Heilmann Blind is originally from Sisimiut in Greenland, but has lived in Northern Sweden for 30 years. She was educated as an actress at the Tukak Theater in Denmark 1983-1988, of which two years studies were in Butoh Dance and Noh Theater in Japan. Elisabeth works as a freelance actress and a mask dancer. She now also teaches with her workshops in Liberating Dance and Greenlandic Mask Dance all over Scandinavia, Greenland and other parts of the world. She also lectures in various contexts within dance and health. Elisabeth has been employed at Giron Sámi Teáhter and has worked in a number of different theaters, also in Greenland, as a freelancer.


Tuomas Rounakari is an internationally acclaimed violinist, composer and an ethnomusicologist from Finland. With the folk-metal band Korpiklaani and with his solo performance Shamanviolin, he plays close to a hundred live shows per year globally. He is also a music director of a theatre group Ruska Ensemble, which collaborates with first nations across the arctic areas.

www.rounakari.com

www.facebook.com/shamanviolin

 

Angerlarsimaffeqanngitsoq / The Homeless

The woman Meqqu, a shaman from small community in western Greenland, is assigned to the journey of her life out in the wide world. Her task is to bring back the lost soul of a young man.

The journey goes astray and suddenly it is 1978 and she finds herself in a Danish prison cell. In the same cell, a young man awakens. This artwork is a deeply personal story about failure in life, again and again becoming the victim of oneself and circumstances but still rise, move on and lead the life one is supposed to live. The work is a fiction, inspired from Elisabeth’s real life experiences and generational encounters of Greenland in past times and today. »The Homeless« is a dance performance in a set design and atmosphere created by light.


Concept and synopsis: Elisabeth Heilmann Blind
Dancer: Elisabeth Heilmann Blind
Choreographer: Ada Einmo Jürgensen
Musician / Composer: Tuomas Rounakari
Angerlarsimarffeqanngitsoq Jojk: Lars Henrik Blind

Erik Ekström (erí) är en svensk-brasiliansk sångare, låtskrivare, pedagog och resenär som har improvisationen som sitt första språk. Sedan han var barn har han låtit kropp och känslor improvisera ljud och rytmer. Efter många år i Brasilien är han tillbaka till Sverige för att dela lite av sin resa inom kroppsrytmikens och improvisationens värld.

 

eriöverseas

Hav och musik har något gemensamt; båda kopplar samman vågor, folk, kulturer och känslor. I konserten eriöverseas upplever man låtar, toner, rytmer och improvisationer som färdas hela vägen från brasilianska takter, över haven till svenska melodier som strömmar in i våra hjärtan. Kroppsrytmiken är kompassen för denna resa djupt inne i erís musikaliska värld. Welcome on board!

 

Erik Ekström - Baião de Mungiga

https://www.youtube.com/watch?v=tAUmEDwKl-A

 

eriöverseas instagramkonto

https://www.instagram.com/erioverseas/

Erik Ekström; eriöverseas

17:00 lördag | saturday 7 september

Erik Ekström (erí) is a Swedish-Brazilian singer, songwriter, educator and traveler. Improvisation as his first language. Since childhood, he has allowed the body and emotions to improvise sounds and rhythms. After many years in Brazil, he is back in Sweden to share some of his journey within the world of body rhythm and improvisation.

 

eriöverseas

Sea and music have something in common; both connect waves, people, cultures and emotions. In the concert eriöverseas, you experience songs, tones, rhythms and improvisations that travel all the way from Brazilian rhythms, across the seas to Swedish melodies that flow into our hearts. The body rhythm is the compass for this journey deep within the erís musical world. Welcome on board!

 

Erik Ekström - Baião de Mungiga

https://www.youtube.com/watch?v=tAUmEDwKl-A

 

Eríoversea - instagram

https://www.instagram.com/erioverseas/

FOLK SONG LAB ett experimentplattform för improvisation som utforskar folksången ballader, koraler & vallåtar.

 

Kom och upplev en unik stund med improvisation i folksångens tonvärld och språk. Tillsammans med Susanne Rosenberg, Eva Rune, Maria Misgeld, Sofia Sandén och Karin Lindström Kolterud.

 

https://folksonglab.com/

FOLK SONG LAB

19:00 lördag | saturday 7 september

FOLK SONG LAB is an experimental platform for improvisation exploring folk song ballads, corals & herding calls.

 

Come and experience a unique improvisation in the tone and language of folk singing. Together with Susanne Rosenberg, Eva Rune, Maria Misgeld, Sofia Sandén och Karin Lindström Kolterud.

 

https://folksonglab.com/

Jacek Smolicki arbetar med befintliga arkiv och utvecklar nya sätt att kartlägga, spela in och para-arkivera mänskliga och andra-än-mänskliga ljudmiljöer.

http://smolicki.com

 

Tim Shaws praxis handlar om människors olika sätt att lyssna - särskilt hur lyssningsmiljöer kan konstrueras och utforskas med hjälp av teknikens utvidgade möjligheter.

https://tim-shaw.net/

 

Returning the Ear är en metod för att ta hand om, arkivera och förmedla en miljö genom en rad soniska interventioner och experiment på plats. Vi kommer att bjuda in publiken till en ljudpromenad i närheten av vattentornet, följt av en platsspecifik föreställning.

 

Föreställningen är en del av Walking Festival of Sound som Smolicki and Shaw organiserar i Stockholm mellan 5-8 september. Mer på www.wfos.net

Jacek Smolicki & Tim Shaw; Returning the Ear

20:00 lördag | saturday 7 september

Biljetter | Tickets

biljetten är gratis men förbokning behövs

free ticket, pre-booking required


Jacek Smolicki engages with existing archives and develops new modes of mapping, field recording and para-archiving human and other-than-human environments.

http://smolicki.com


Tim Shaw's practice is concerned with the many ways people listen, specifically how listening environments can be constructed or explored using a diverse range of techniques and technologies.

https://tim-shaw.net/


Returning the Ear is a method for attending to, archiving and mediating space through an array of sonic interventions and on-site experiments. We will invite audience to a soundwalk in the vicinity of the water tower followed by a site-responsive performance inside.


The performance is part of Walking Festival of Sound organized by Shaw and Smolicki in Stockholm between 5-8 September. More on www.wfos.net

Janna Holmstedt arbetar med situerade praktiker och olika former av berättande i gränslandet mellan ljud- scen- och samtidskonst. I sin konstnärliga avhandling ”Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening” gör hon en djupdykning ner i haven och utforskar hur lyssnande, ljud och ljudteknologier formar och omformar relationer över artgränserna.

Blåshålet
Denna session, baserad på material från ett historiskt ljudarkiv, utgår från ljudinspelningar av kommunikationsexperiment med delfiner som utfördes på 1950 och 60‐talet i USA, där delfinerna skulle lära sig att tala engelska med blåshålet. I centrum står en kvinna, Margaret Howe, som under 75 dagar försökte leva under jämlika villkor tillsammans med delfinen Peter i ett vattenfyllt hus.


www.jannaholmstedt.com

Janna Holmstedt;

Blåshålet | Blow hole

16:00 söndag | sunday 8 september

Janna Holmstedt works with situated practices and various forms of narrative in the borderland between sound, stage and contemporary art. In her artistic dissertation "Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening ”she dives into the ocean and explores how listening, sound and sound technologies shape and transform relationships across species boundaries.

 

Blow hole

This session, based on material from a historical sound archive, is based on sound recordings of communication experiments with dolphins performed in the 1950s and 60s in the USA, where the dolphins would learn to speak English with the blow hole. In the center is a woman, Margaret Howe, who for 75 days tried to live under equal conditions with the dolphin Peter in a water-filled house.

 

www.jannaholmstedt.com

Jenny Sunesson; Hymn for a Dehydrated Spruce

21:00 lördag | saturday 7 september

Jenny Sunesson (f. 1973) är en konstnär som verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live, collage och video. Inom sitt arbete använder hon platsen och sitt eget liv som scen för att undersöka nutidssamhällets normer och hierarkier.

Omfattande kartläggningar och research utgör grunden i sökandet efter alternativa speglingar och rekonstruktioner.

 

Hymn for a Dehydrated Spruce

Hymn for a Dehydrated Spruce ingår i en serie som granskar Västvärlden och dess förhållande till torka. I detta auto-etnografiska arbete undersöker Jenny de djupgående innebörderna av minskande vattentillgångar och torka, genom den lins som hennes egen hemby erbjuder.

 

https://soundcloud.com/jenny-sunesson

https://www.researchcatalogue.net/view/372518/446999

Jenny Sunesson (b. 1973) is a Swedish artist predominantly working with sound. Her practice ranges from field recording and live collages to conceptual sound art and video. Sunesson uses her own life as a stage for her dark, tragic and sometimes comical re-contextualised work where real and invented characters and derogated stereotypes, collaborate in the alternate story of hierarchies and normative power structures in society.


Hymn for a Dehydrated Spruce

Hymn for a Dehydrated Spruce is part of a series exploring Western society and its relation to drought. In this auto ethnographical work Jenny examines the larger implications of draught and diminishing water supplies through the peephole of the small rural society where she lives.


https://soundcloud.com/jenny-sunesson

https://www.researchcatalogue.net/view/372518/446999

John Beck är en klassiskt skolad pianist och komponist som genom 40 år har utvecklat en egen, ganska omfattande improvisatorisk stil.

 

“Det blir dagsfärsk musik. Jag har ingen aning om vad som kommer just den eftermiddagen.”

 

https://www.youtube.com/channel/UCIrHbeOToTgvz-s4RBgDjCg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0&view_as=subscriber

John Beck

13:00 söndag | sunday 8 september

Biljetter | Tickets

biljetten är gratis men förbokning behövs

free ticket, pre-booking required


John Beck is a classically trained pianist and composer who for over 40 years has developed his own rather extensive improvisational style.

 

"It will be fresh daily music. I have no idea what is coming that afternoon."

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIrHbeOToTgvz-s4RBgDjCg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0&view_as=subscriber

Jonatan Ed spelar bl a saxofon, klarinett, bas, piano och loopstation och arbetar gränsöverskridande, ofta med improvisation som utgångspunkt och i det sceniska sammanhanget - bl.a. som musikskapare i den multidisciplinära gruppen Långsjö teater.

www.jonataned.se/

Tor Söderin: "Till Frösön i Jämtland jag nedkom för snart sextio år sedan.

När jag var fjorton år hittade en blockflöjt mig eller tvärtom. Jag lade mina fingrar över hålen, blåste sakta och lyssnade till toner, lyfte ett finger och lyssnade vidare och så har det fortsatt med saxofon, gitarr, dragspel och piano. Förutsättningslöst har jag med ljud och toner lekt, och som ibland blivit till nån sorts musik. Och det har varit min väg."


"E"
Tor Söderin (tumpiano, gitarr, ljudkonst och röst) och Jonatan Ed (träblås, kontrabas, loopstation m.m) bildar duon E som har just tonen E som bas för sin musik. Duon rör sig i landet ljudkonst/ improvisation/ ursprung och skapar med sitt verk för vattentornet ett platsspecifikt vibrerande äventyr. Verket är uppdelat i två delar. Den ena delen är uppbyggd kring tumpianospel och den andra delen är ett "loopverk".

“E” på ANTENN 2018:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1fYYl2k3mIk

 

Jonatan Ed & Tor Söderin; E

18:00 söndag | sunday 8 september

Jonatan Ed plays saxophone, clarinet, bass, piano and loop station, often working cross-disciplinary with improvisation as a starting point and in the theatre context - such as music creator with the multidisciplinary group Långsjö theater.

www.jonataned.se/

 

Tor Söderin: "To Frösön in Jämtland I came down almost sixty years ago.

When I was fourteen, a recorder found me or vice versa. I placed my fingers over the holes, blew gently and listened to the tones, lifted a finger and listened further and so it has continued with saxophone, guitar, accordion and piano. I have played with sounds and tones, and which have sometimes become a kind of music. And this has been my way."

 

"E"

Tor Söderin (thumb piano, guitar, sound art and voice) and Jonatan Ed (woodwind, double bass, loop station etc.) form duo E who has just the tone E as the basis for his music. The duo moves in region of sound art / improvisation / origin and with their work for the water tower creates a site-specific vibrational adventure. The work is divided into two parts. One part is built around tumpian games and the other part is a "loop work".

“E” at ANTENN 2018:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1fYYl2k3mIk

Nina Nu Wesemeyer & Katrin Mandl; Jordnära

11:00 söndag | sunday 8 september

Nina Nu Wesemeyer och Katrin Mandl är Jordnära - röst och improvisation som blir till dans

 

Folksångerskor från föreningen Jordnära kultur

 

Jordnarakultur.se

Biljetter | Tickets

biljetten är gratis men förbokning behövs

free ticket, pre-booking required


Nina Nu Wesemeyer and Katrin Mandl are Jordnära - voice and improvisation that turns into dance.


Folk singers from the association Jordnära Kultur.

 

jordnarakultur.se

Lars Gunnar Bodin;

ljudkonst och samtal | sound art and conversation

med | with Erik Peters 

15:00 lördag | saturday 7 september

Lars-Gunnar Bodin (f. 1935) är verksam inom musik, ljudkonst, bildskapande, radiokonst, performance art, konkret poesi och text/ljudkomposition. Han kallar sig helst ”allmänpraktiserande komponist”, vilket innebär att han ser sin samlade konstnärliga verksamhet som ett kompositionsarbete. Han har undervisat i såväl Sverige som USA, med tyngdpunkt på ”att komponera med ord”, samt på den elektroakustiska konstmusikens teori och idéhistoria.

Lars-Gunnar Bodin hör till det fåtal svenska konstnärer som uppbär statlig inkomstgaranti.

 

https://www.semicolon.se/start_sv.html


Erik Peters (f. 1970) är en Stockholmsbaserad tonsättare, verksam inom fältet nutida konstmusik/ljudkonst. För tillfället arbetar han med en realisation av Stockhausens sångcykel Tierkreis, en beställning av Ensemble Lipparella, som framför nutida musik på tidstrogna instrument från barock och renässans.

 

www.erikpeters.se

Lars-Gunnar Bodin (b. 1935) is active in several artistic areas, such as music, sound art, electroacoustic music, visual arts, radio, performance, concrete poetry and text/sound composition. He sometimes describes himself as a ”General Practitioner of Composing”, meaning that his artistic activity in all fields is to be considered as an act of composing. He also has a great interest in pedagogical matters, having lectured both in Sweden and the US. His main subjects are ”the Aesthetics and History of Ideas of Electroacoustic Music and Sound Art” and ”Composing with Words”, with special reference to text/sound compositions.


Lars-Gunnar Bodin belongs to the limited number of Swedish artists who are granted the State Income Guarantee – a lifetime award.


https://www.semicolon.se/Erik Peters (b. 1970) is a composer based in Stockholm, active in the field of contemporary music and sound-art. He is currently working on a realization of Stockhausen’s song cycle Tierkreis, commissioned by the ensemble Lipparella, performing on period instruments of the baroque and renaissance.

 

www.erikpeters.se

Ljudtornet; 

Vattenvandring & Om väggarna kunde tala  |  Water Walk & If the walls could speak

7 - 8 september

Ljudtornet är ett samarbetsprojekt kring ljud och lyssnande i olika former. I gruppen ingår konstnärerna Helena Hildur W, Tomas Björkdal, Karin Lindström Kolterud, Patrick Dallard och Julia Adzuki. Sedan 2017 har Ljudtornet erbjudit konstnärsresidencies och kuraterat konsthändelser i Vattentornet - inte minst den årliga ljud/konstfestivalen ANTENN.


Vattenvandring

Kroppen är en antenn. Ständigt i rörelse sänder den och tar emot på osynliga våglängder. 

Under en vattenvandring med hörlurar och vinkelpekare (slagruta) upplever du förbindelsen till andra levande vattenkroppar.


Ca 10 minuter (du vattenvandrar på egen hand i området kring Vattentornet)


Om väggarna kunde tala

Spår av resonans i tid och rum

Vattentornet som kropp, ett instrument för återklanger


15 minuters loop i Vattentornet 

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is requiredLjudtornet is a collective of independent artists working with sound and listening in many forms. 

Formed in 2017 Helena Hildur W, Tomas Björkdal, Karin Lindström Kolterud, Patrick Dallard and Julia Adzuki create and curate events and artist residencies in the old water tower in Gnesta, including the annual ANTENN sound art festival.


Water walk 

The body is an antenna. In mutual reception with other bodies of water.

With headphones and diving rods, water walk is an experience of this invisible communication

A walking water meditation with the heart as conductor


approx. 10min (self-guided water walkin the area around the water tower)


If the walls could speak 

Resonant traces through time and space

The watertower as a body, as an instrument 

echoes.


15min loop in the water tower

Mari Kretz arbetar inom visuell och akustisk konst; bland annat med ljud och signaler som vi inte kan uppfatta med hörseln, akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor, signaler från rymden samt elektriska signaler som genereras av kroppens organ. Genom samarbeten med forskare och astronomer har Kretz visualiserat och gjort knappt märkbara och poetiska världar runt omkring oss hörbara.


Den sista 
Ljudinstallation


The Atmosphere v. 2

Elektroakustiskt musikstycke
Komposition som bland annat bygger på signaler från kortvågsmottagare och från AM bandet.

The Atmosphere ingår i ljudprojektet Debris & and other pieces som är ett pågående konstnärligt projekt som startade 2003 och undersöker bland annat radiovågor i rymden, infraljud, akustiska fenomen i atmosfären samt andra ljud som vi inte kan uppleva med blotta hörseln. Projektet har resulterat i flera ljudverk och ljudinstallationer som spelats vid elektroakustiska musik- och ljudkonstfestivaler och visats på utställningar. En del av verken har genomförts i samarbetet med INSPIRE, NASA, ESA-forskare vid University of Iowa, Örebro Universitet samt amatörastronomer i Australien och England.

 

Länkar till film & ljud:

https://vimeo.com/marikretz

https://soundcloud.com/marikretz

Mari Kretz; Den Siste

12:00 söndag | sunday 8 september

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is requiredMari Kretz works in visual and acoustic art; among other things, with sounds and signals that we cannot perceive with hearing, acoustic phenomena in the atmosphere, low frequency radio waves, signals from space and electrical signals generated by the body's organs. Through collaborations with researchers and astronomers, Kretz has visualized and made barely noticeable and poetic worlds around us audible.


Den Siste
sound installation


The Atmosphere v. 2

Electroacoustic composition
Composition based on signals from short wave receivers and from the AM band.

The Atmosphere is part of the audio project Debris & and other pieces, which is an ongoing artistic project that started in 2003 and examines, among other things, radio waves in space, infrared sounds, acoustic phenomena in the atmosphere and other sounds that we cannot experience with mere hearing. The project has resulted in several sound works and sound installations played at electro-acoustic music and sound art festivals and shown at exhibitions. Some of the works have been carried out in collaboration with INSPIRE, NASA, ESA researchers at the University of Iowa, Örebro University and amateur astronomers in Australia and England.

 


https://vimeo.com/marikretz

https://soundcloud.com/marikretz

 

Nyxxx; 

Tolv talande dockor: Undersåtarna Twelve talking dolls: The Subjects

17:00 söndag | sunday 8 september

Nyxxx är ett scenkonstkollektiv som består av Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba Petrén, Kerstin Weimers, Albin Werle och Gabriel Widing. Ambitionen är att skapa estetiska händelser och spel där publiken, både som enskilda kroppar och som tillfällig gemenskap, kan ta plats. Ofta används röst, instruktioner, spelkort och dockor för att stimulera till handling och sensibilitet.

 

Tolv talande dockor: Undersåtarna

En kör av dockor pockar på uppmärksamhet och sjunger om sin situation som odöda objekt. Publiken rör sig i ljudlandskapet, kan plocka upp dockorna och flytta på dem, eller bara lyssna. En interaktiv installation där mekaniskt liv möter organiskt.

 

nyxxx.se

Länk till trailer: https://vimeo.com/297178012


Språk: Engelska

Nyxxx is a performing arts collective consisting of Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba Petrén, Kerstin Weimers, Albin Werle and Gabriel Widing. The ambition is to create aesthetic events and games where the audience, both as individual bodies and as a temporary community, can take place. Often voice, instructions, playing cards and dolls are used to stimulate action and sensibility.

 

Twelve talking dolls: The Subjects

A chorus of dolls demands attention and sings about their situation as undead objects. The crowd moves in the soundscape, can pick up the dolls and move them, or just listen. An interactive installation where mechanical life meets the organic.

 

nyxxx.se

Länk till trailer: https://vimeo.com/297178012


Language: English

The Remin’ Trio bildades 2016 av tre rutinerade thereminister; Ylva Q Arkiv, Girilal Baars och Lars Bröndum. Framför allt inriktar de sig på att skriva eget material till tre thereminer, med de utforskar också andras musik.

 

Förutom egna, nya kompositioner, kommer The Remin’ Trio kommer att spela ett klassiskt stycke för flera thereminer av Percy Grainger, “Free Music #1,” och ett fritt stycke av Karlheinz Stockhausen, “Set Sail For the Sun".

 

antennaemedia.se/Home/Lars_Brondum.html

ylvaq.com

girilal.org

The Remin' Trio

14:00 lördag | saturday 7 september

Biljetter | Tickets

biljetten är gratis men förbokning behövs

free ticket, pre-booking required

The Remin' Trio was formed in 2016 by three experienced theraminists; YlvaQ Arkiv, Girilal Baars och Lars Bröndum. Above all, they focus on writing their own material for three theramines, whilst also exploring other composers music.

 

In addition to their own new compositions, The Remin' Trio will play a classic piece for several theremines by Percy Grainger "Free Music # 1" and a free piece by Karlheinz Stockhausen "Set Sail For the Sun"

 

antennaemedia.se/Home/Lars_Brondum.html

ylvaq.com

girilal.org

Ragnhild Maria Mao är direktkomponerande pianist, spelar musik för inre frid.

 

“Jag improviserar, lyssnar och följer inre och yttre impulser, ger tonerna vingar när hjärtat och nuet är med. Som publik blir du medskapare av musiken bara genom din närvaro. Musiken och stunden blir unik och kan aldrig upprepas.”

 

https://www.youtube.com/RagnhildMao

Ragnhild Maria Mao

13:00 lördag | saturday 7 september

Ragnhild Maria Mao is a pianist playing direct composition, music for inner peace.

 

“I improvise, listen and follow inner and outer impulses, giving the tones wings with the heart and presence. As an audience you become a co-creator of the music just through your presence. The music and the moment become unique and can never be repeated. ”

 

 

https://www.youtube.com/RagnhildMao

Workshopar | Workshops

A4-rum; The Great Learning Orchestra

10:00 lördag | saturday 7 september

The Great Learning Orchestra bildades för 20 år sedan, och har sedan dess samlat musiker från olika genrer för att utforska nutida experimentell musik där lyssnandet står i fokus. Detta gör att vi ofta spelar grafiska partitur eller jobbar med instruktionsbaserade stycken av den sort som t.ex. Pauline Oliveros eller John Cage skrivit.

 

A4-rum är ett koncept där vi ger en workshop för barn i hur man skapar ett grafiskt partitur och sedan tolkar det. Vi samlar en grupp och visar exempel på de grafiska partitur som ingår i vår utställning A4-rum, och berättar om hur man kan tänka både när man skriver och tolkar styckena. Vi delar sedan in gruppen i fem mindre grupper med varsin pedagog från GLO. Varje grupp skriver ett eget stycke och bestämmer sig för hur det ska framföras - antingen av gruppen själva eller av hela storgruppen. Vi avslutar med en konsert där allmänheten är välkommen att lyssna.

 

http://thegreatlearningorchestra.weebly.com

 

http://a4-room.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfNrLC76Orw

för Gnesta Kulturskola elever

for Gnesta Kulturskola students


The Great Learning Orchestra was founded 20 years ago, and has since then gathered musicians from various genres to explore contemporary experimental music in which listening is in focus. This means that we often play graphic scores or instruction-based pieces, such as works by Pauline Oliveros or John Cage.

 

A4 room is a concept where we give workshops for children in how to create a graphic score and then interpret it. We gather in a group and share examples of the graphical scores that are included in our A4-room exhibition, and talk about how one can think both when writing and interpreting the pieces. We then divide the group into five smaller groups, each with a teacher from GLO. Each group writes its own piece and decides how it should be performed - either by the group itself or by the whole group. We conclude with a concert where the public is welcome to listen.

 

http://thegreatlearningorchestra.weebly.com

 

http://a4-room.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfNrLC76Orw

Babytoning  (från 0 till 2½ år)

Upplev den förtrollande akustiken i Vattentornet tillsammans med din baby!

Vi låter barnen ljuda och upptäcka sina röster i den bekräftande återklangen.

Ljudtornet vill med denna babytonings-premiär uppmuntra och stödja barnets röstglädje redan i tidiga år. Medljudare är Karin Lindström Kolterud.


Karin Lindström Kolterud jobbar med lekfull friskvård med fokus på rösten. Hennes specialitet ligger i att lära ut kulning till vuxna, men Karin har även lång erfarenhet av pedagogiskt arbete för både unga och gamla på friluftsmuseet Skansen där hon varit anställd många år. Sedan 2016 är hon även skrattyogainstruktör, och är en omtyckt pedagog som många beskriver som inkännande, varm och trygg.

 

Hemsida: www.kularkraft.se


 

Baby Toning; Karin Lindström Kolterud 

9:30-10:00 söndag | sunday 8 september


eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is requiredBaby toning (from 0 to 2½ years)

Experience the enchanting acoustics of the Water Tower with your baby!

Baby toning is a chance for children to sound and discover their voices in the affirmative reverberation. With this baby toning premiere, Ljudtornet wishes to encourage the joyful exploration of the voice together with even the youngest children. Co-sounding with Karin Lindström Kolterud.

 

Karin Lindström Kolterud works with wellness through play, with a focus on the voice. Her specialty lies in teaching kulning to adults, but Karin also has long experience of educational work for both young and old at the open-air museum Skansen where she has been employed for many years. Since 2016, she is also a laughing-yoga instructor, and is a popular educator who many describe as kind, warm and confident.

 

Website: www.kularkraft.se


Kulning är en gammal lockteknik som förr användes på fäbodarna för att kommunicera över långa avstånd. Då används rösten i ett högt och starkt, mycket kraftfullt tonläge.

Under 1½ timma får du en introduktion till kulning, och genom noggrann röstuppvärmning och lekfulla avslappnande röstövningar lockar vi fram våra kraftfulla röster. Obs! Du behöver inte kunna sjunga för att kula, utan använder din unika röst. Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet & mod! 


Karin Lindström Kolterud är traditionsbärande folksångerska med rötter i Sörmland och norska Valdres, och leder sedan flera år kurser och workshops i folksång och kulning. Hon har studerat på Kungliga musikhögskolan - utbildningen musik och hälsa - där specialarbetet bestod i att utforska kulningen som friskvård.

 

”Kulning är att vara närvarande i nuet och lita till sin inneboende kraft. Att våga ta plats med sin röst!"

 

Hemsida: www.kularkraft.se

Filmlänk: https://youtu.be/fNH3L0RS9qI


(workshop på svensk med engelska översättning vid behov)

Kulning; Karin Lindström Kolterud 

12:15-13:45 söndag | sunday 8 september

Kulning is an old herding technique that was previously used in mountain farms to communicate over long distances. The voice is used in a high, strong and very powerful tonal range.

Through this 1½ hour introduction to the Kulning, with careful voice warm-ups and playful voice relaxing exercises, we will call on our powerful voices. Note: You do not need to be able to sing to kula, but use your own unique voice. No prior knowledge is needed, just curiosity & courage!


Karin Lindström Kolterud is a tradition folk singer with roots in Sörmland and Norwegian Valdres, and has for several years been leading courses and workshops in folk singing and Kulning. She has studied at the Royal College of Music - an education in music and health - where her research exploring the Kulning as practice for wellness.

 

"Kulning is to be present in the moment and to trust in its inherent power. To dare to take space with ones voice! "

 

Website: www.kularkraft.se

Movie link: https://youtu.be/fNH3L0RS9qI


(workshop in Swedish with  English translation as neccessary)

Body percussion; Erik Ekström

12:00 - 13:30  lördag | saturday 7 september

Body percussion (kroppsrytmik) är ett verktyg för att uttrycka musiken som alla människor har inom sig på ett spontant sätt. Tillsammans skapar man en gemensam musikalisk upplevelse endast med vårt eget instrument: kroppen. Genom enkla och livliga övningar, mycket skratt, mod och koncentration kommer vi att segla på improvisationens hav i vår kroppsrytmiska segelbåt.


Erik Ekström (erí) är en svensk-brasiliansk sångare, låtskrivare, pedagog och resenär som har improvisationen som sitt första språk. Sedan han var barn har han låtit kropp och känslor improvisera ljud och rytmer. Efter många år i Brasilien är han tillbaka till Sverige för att dela lite av sin resa inom kroppsrytmikens och improvisationens värld.

Body percussion (body-rhythmic) is a tool for expressing the music that all people have within themselves in a spontaneous way. Together, we create a common musical experience with our own instrument: the body. Through simple and lively exercises, much laughter, courage and concentration, we will sail on the sea of improvisation in our body-rhythmic sailboat.


Erik Ekström (erí) is a Swedish-Brazilian singer, songwriter, educator and traveler. Improvisation as his first language. Since childhood, he has allowed the body and emotions to improvise sounds and rhythms. After many years in Brazil, he is back in Sweden to share some of his journey within the world of body rhythm and improvisation.

Bygg din egen theremin  | Build your own theremin; Girilal Baars


avancerade | advanced version  

10:00 - 17:00  söndag | sunday 1 september

Vi kommer att bygga ihop egna thereminer. På vägen lär vi oss löda, och lite grunder i elektronik. Den avancerade thereminen är ett mer komplext instrument, med amplitud- och frekvenskontroll, som tar cirka 6 timmar att slutföra. 


Theremin är ett tidigt elektroniskt musikinstrument som kontrolleras utan fysisk kontakt av thereministen (artisten). Den uppfanns 1919 av Léon Theremin i anslutning till forskning kring detektorer. Dess speciella sopranliknande ljudbild, med det lättframbringade vibratot, gjorde att den kom att användas i många tidiga skräckfilmer. 

Instrumentets styrsektion består vanligtvis av två metallantenner som avkänner det relativa läget för thereministens händer och styroscillatorer för frekvens med ena handen och amplitud (volym) med den andra. 

 

Girilal är sångare och tonsättare baserad i Uppsala. På scen jobbar han med vokal musik, improvisation och elektroakustisk musik. Girilal är utbildad vid bl.a. SADA, EMS och Sibelius Akademin och har doktorerat i komposition vid University of Huddersfield (UK). De senaste åren har Girilal utforskat olika aspekter av vokal folk musik genom den nutida konstmusikens estetik och metoder.


girilal.org


(workshop på svensk med engelska översättning vid behov)

 link to facebook event 

booking - info@ljudtornet.org - limited places!

pris: 1000kr ink. theremin kit

______________________

Together we will build our own theremines. Learning how to solder and some basics in electronics on the way. The advanced theremin is a more complex instrument, with amplitude and frequency control, that takes about 6 hours to complete. 


The theremin is an early electronic musical instrument controlled without physical contact by the thereminist (performer). It was invented in 1919 by Léon Theremin whilst researching proximity sensors. The special soprano-like sounds, with the lightly-generated vibratot, made it popular in many early horror movies.

The instrument's controlling section usually consists of two metal antennas that sense the relative position of the thereminist's hands and control oscillators for frequency with one hand, and amplitude (volume) with the other. 

 

Girilal is a vocalist and composer based in  Uppsala. On stage he works with vocal music, improvisation and electro acoustic music. Girilal is educated at SADA, EMS and the Sibelius Acadamy and has a PhD in composition from the University of Huddersfield (UK). In recent years, Girilal has explored different aspects of vocal folk music through the aesthetics and methods of contemporary art music.


girilal.org


(workshop in Swedish with English translation as needed)

Vi kommer att bygga ihop egna thereminer. På vägen lär vi oss löda, och lite grunder i elektronik. Nybörjarens theremin-kurs är en bra introduktion till elektronik, speciellt för barn!


Theremin är ett tidigt elektroniskt musikinstrument som kontrolleras utan fysisk kontakt av thereministen (artisten). Den uppfanns 1919 av Léon Theremin i anslutning till forskning kring detektorer. Dess speciella sopranliknande ljudbild, med det lättframbringade vibratot, gjorde att den kom att användas i många tidiga skräckfilmer. 

Instrumentets styrsektion består vanligtvis av två metallantenner som avkänner det relativa läget för thereministens händer och styroscillatorer för frekvens med ena handen och amplitud (volym) med den andra. 


 

Girilal är sångare och tonsättare baserad i Uppsala. På scen jobbar han med vokal musik, improvisation och elektroakustisk musik. Girilal är utbildad vid bl.a. SADA, EMS och Sibelius Akademin och har doktorerat i komposition vid University of Huddersfield (UK). De senaste åren har Girilal utforskat olika aspekter av vokal folk musik genom den nutida konstmusikens estetik och metoder.


 

girilal.org


(workshop på svensk med engelska översättning vid behov)

Together we will build our own theremines. Learning how to solder and some basics in electronics on the way. The beginners theremin course is a great introduction to electronics, especially for kids!


The theremin is an early electronic musical instrument controlled without physical contact by the thereminist (performer). It was invented in 1919 by Léon Theremin whilst researching proximity sensors. The special soprano-like sounds, with the lightly-generated vibratot, made it popular in many early horror movies.

The instrument's controlling section usually consists of two metal antennas that sense the relative position of the thereminist's hands and control oscillators for frequency with one hand, and amplitude (volume) with the other.


Girilal is a vocalist and composer based in Uppsala. On stage he works with vocal music, improvisation and electro acoustic music. Girilal is educated at SADA, EMS and the Sibelius Acadamy and has a PhD in composition from the University of Huddersfield (UK). In recent years, Girilal has explored different aspects of vocal folk music through the aesthetics and methods of contemporary art music.


girilal.org


(workshop in Swedish with English translation as needed)

nybörjare | beginners version 

10:00 - 11:30  söndag | sunday 8 september

Deep Listening

There ́s more to listening than meets the ear.

Pauline Oliveros herself describes Deep Listening as "listening in every possible way to everything possible to hear no matter what one is doing".

Basically Deep Listening, as developed by Oliveros, explores the differences between the involuntary nature of hearing and the voluntary, selective nature-exclusive and inclusive-of listening.

The practice includes bodywork, sonic meditation, interactive performance, listening to the sound of daily life, nature, one ́s own thoughts, imagination and dream, and listening to listening itself. It cultivates a heightened awareness of the sonic environment, both external and internal, and promotes experimentation, improvisation, collaboration , playfulness and other creative skills vital to personal and community growth. Plus it ́s a ton of fun.


Patrick Dallard works as an artist and an art educator, and has studied Deep Listening through Hola High School and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y. He explores sound by creating instruments as part of SymbioLab.


(workshop in English with Swedish translation as neccessary)

Deep Listening; Patrick Dallard

9:30 - 11:00 lördag | saturday 7 september

Deep Listening

Det finns mer i lyssnandet än det som först möter örat… Deep Listening - övningar som utvecklats av Pauline Oliveros - utforskar grundläggande skillnader mellan hörselns reflexmässiga natur och det selektivt inkluderande i medvetet lyssnande. Deep Listening innefattar rörelse, ljudmeditation, interaktiv performativitet, lyssnande till vardagens och naturens ljud, till egna tankar, fantasier och drömmar; att lyssna in sig själv. Pauline beskriver själv Deep Listening som att "lyssna på alla möjliga sätt, till allt som är möjligt att höra, oavsett vad man gör".

Deep Listening odlar en ökad medvetenhet om ljudmiljön, både den inre och den yttre, och främjar experiment, improvisation, samarbete, lekfullhet och andra kreativa färdigheter som är vitala både för personlig och samhällelig utveckling. Plus att det är roligt!


Patrick Dallard jobbar som konstnär och konstpedagog, samt har studerat Deep Listening genom Hola folkhögskola och The Center for Deep Listening i Rensselaer, Troy N.Y. Han utforskar ljud genom att skapa instrument för SymbioLab.


(workshop på engelska med svensk översättning vid behov)


 

Röstworkshop

Fördjupa din förståelse av kroppens rörelser och känslor, och låt den bli en portal för att befria din ande genom rösten. Ljud uppstår, som förbinder dig med omgivningen; beprövade övningar leder dig fram till din inre musik. Rörelser föds, för att ge dig - nuet. 

 

Workshop för danskompaniet “capacitor” i San Francisco 2010 - “att skapa havsvarelser med röst och kropp”

(vår workshop kommer inte att vara lika extrem):

https://www.youtube.com/watch?v=CTgGyA_PVIYAnka Draugelates’ konserter bygger på sång och altviolin. Instrumentet använder hon som en gitarr i sammansatta rytmer, eller spelar på klassiskt vis med stråke. Hennes vokala spännvidd når utöver det vanliga i genrebrytande sånger, kompositioner och improvisationer som lyser av musikalisk glädje. Anke Draugelates’ hängivelse bjuder in publiken till fokuserad närvaro i ett imaginärt rum.


www.anka-draugelates.de


(workshop på engelska)


Röstworkshop | Vocal Dance; Anka Draugelates

10:30 - 12:00 söndag | sunday 8 september

Vocal Dance

Refine your connection to the physical and emotional body and use that connection as a portal to liberate your spirit through your voice. Locate your inner music and from there, witness the movements which arise and present to you - the moment. Sounds emerge and merge you with others in time-tested exercises.

 

Workshop about developing sea creatures with voice and body - for the dance company “capacitor” in San Francisco 2010

(our work will not be that extreme)

https://www.youtube.com/watch?v=CTgGyA_PVIYAnka Draugelates sings while she plays viola - like a guitar, in complex rhythms, or bowed classically. Her songs, compositions and improvisations cross all styles and burst with joy. Draugelates' extraordinary vocal variety, her presence, and devotion to music focuses the audience and leads them into imaginary spaces.


www.anka-draugelates.de


(workshop in English)


utomhus performance och öppen lek | outdoor performances and open play

Lyssna med ögonen - ljudmåleri | Listening with your Eyes - sound painting; 

Helena Hildur W.

12:00 - 14:00 lördag | saturday 7 september


Lyssna med ögonen - ljudmåleri för små och stora

Vi tar lyssnandet och leken med oss in i färgernas värld... Med öppet sinne, omtanke och närvaro skapar vi tillsammans en komposition av färgtoner och klanger. Inga förkunskaper behövs.


Helena Hildur W. är i grunden målare och tecknare, men arbetar också med rumsgestaltning och social skulptur.

 

​"Min arbetsplats är där det synliga och det osynliga berör varandra. ​Jag arbetar långsamt. Jag har​​ tillbringat mycket tid med barn, och med gamla människor. Också med människor som, av någon anledning​, inte talar.​ Jag står i en oavslutad tradition; teckning, målning och skrivande är mitt tänkandes praktiker.

Ljuset är alla möjliga färger. Tingen har alla tänkbara former. ​Att måla är att lära sig lyssna med ögonen."​

 

www.helenahildur.se

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is requiredListening with your Eyes - painting workshop for all ages
We’ll bring the listening mode into the world of colour… With consideration, presence and an open mind, we’ll gather tones and chords to co-create a colour composition. No previous experience needed.


Helena Hildur W. is educated in painting and drawing at the Royal Institute of Art in Stockholm. She frequently finds herself in various irresistible art collaborations, jamming in light and space.  


“​My working space is where the invisible and the visible touch and transform. I am a slow worker. I have spent much of my time in children’s company, and old people. Also with people who, for some reason, do not speak.​ I stand in open-ended tradition​; drawing, painting and writing are my thinking ​p​ractises​.​.. Light is every possible colour; matter takes any attainable form; painting is listening by eyesight.​”


www.helenahildur.se

Taktilt ljud | Tactile Sound

SymbioLab

10:00 - 12:00 lördag | saturday & söndag | sunday 7 - 8 september


Taktilt ljud

SymbioLabs taktilt ljud instrument har utvecklas tillsammans med personer med funktionsvariation, en del av projektet Roots of Resonance. Alla är välkomna att att engagera kraften i att lyssna med hela kroppen genom taktilt ljud, att utforska ljudets fysikalitet genom nya former av icke-verbal kommunikation. Ett deltagande performanceprojekt öppet för alla.


SymbioLab grundades 2009 av konstnärerna Julia Adzuki och Patrick Dallard. Det är ett mobilt laboratorium för relationskonst, ekologi och lyssnande. Att lyssna, genom alla sinnen, till varandra och jorden är grunden för SymbioLabs praxis.


www.symbiolab.se

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is required


Tactile Sound

SymbioLabs tactile sound instruments have been developed together with people of functional variation as part of the project Roots of Resonance. Everyone is welcome to engage the power of listening with the whole physical self, to explore the physicality of sound and explore new forms of non-verbal communication. A participatory performance project open for all.


 Founded in 2009 by Julia Adzuki and Patrick Dallard, SymbioLab is a mobile laboratory for relational art, ecology and listening. Listening through all the senses, to each other and Earth is the foundation of SymbioLab's practice. 


www.symbiolab.se

Välkommen att uppträda på Öppen scen! Anmäl gärna din programpunkt i förväg till: info@ljudtornet.org

Welcome to perform on the Open Stage!

Please register your program slot in advance with: info@ljudtornet.org

link to facebook event

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is required

Öppen Scen | Open Stage i Vattentornet | in the water tower

17:00 - 19:00  söndag | sunday 1 september

Välkommen att uppträda på Öppen scen! Anmäl gärna din programpunkt i förväg till: info@ljudtornet.org

Welcome to perform on the Open Stage!

Please register your program slot in advance with: info@ljudtornet.org

Öppen Scen | Open Stage utanför vattentornet | outside the water tower 

14:00 - 15:00  söndag | sunday 8 september

eventet är gratis - ingen förbokning behövs

the event is free - no pre-booking is required


ANTENN 2019 arrangeras av | arranged by:

 i samarbete med | in collaboration with:

Föreningen Gnesta Vattentorn

med stöd av | with the support of:

Copyright @ All Rights Reserved


ljudtornet

ANTENN 2019

program

 

ljudkonstfestival | sound art festival

vattentornet | water tower

GNESTA

För det flesta evenemang inne i Vattentornet gäller förbokning, då antalet platser är begränsat. 


GB = biljetten är gratis men förbokning behövs.

BP  = biljetten kostar 100 kr (full pris) / 60 kr (reducerat pris).

UU = eventet är gratis - ingen förbokning behövs.

= workshop kostar 200kr (full pris) / 150 kr (reducerat pris)

For most events inside the Water Tower, pre-booking applies, as the number of seats is limited.


GB = free ticket, pre-booking required.

BP = ticket costs SEK 100 (full price) / 60 SEK (reduced price).

UU = the event is free - no pre-booking is required.

= workshop costs 200kr (full price) / 150 kr (reduced price)

lördag | saturday 7 september

  workshop


9:30-11:00 Deep Listening; Patrick Dallard = W


10:00-13:00 a4 rum; The Great Learning Orchestra =  för Gnesta Kulturskola elever

                                                                                             for Gnesta Kulturskola students


12:00-13:30 Body Percussion; Erik Ekström = W

performance


11:00 Ljudtornet; Om väggarna kunde tala | If the walls could speak = UU  


12:00 The Great Learning Orchestra; a4 rum workshop performanace = UU


13:00 Ragnhild Maria Mao = GB


13:55 Karin & Wilhelm inviger Antenn 2019 med kulningsrop! | inaugurate Antenna 2019 with a herding call! = UU 


14:00 The Remin’ Trio = BP


15:00 Lars Gunnar Bodin; ljudkonst och samtal | sound art and conversation med | with Erik Peters = BP


16:00 Anka Draugelates = BP


17:00 Erik Ekström; eriöverseas = BP


18:00 Björn Ola Lind, Johan Nilsson & och Mikael Öberg = BP


19:00 FOLK SONG LAB = BP


20:00 Jacek Smolicki & Tim Shaw; Returning the Ear = GB


21:00 Jenny Sunesson; Hymn for a Dehydrated Spruce = BP


22:00 Alexandra Nilsson & Jenny Soep; SHAPES OF SOUNDS = BP


utomhus performance och öppen lek | outdoor performances and open play


10:00-18:00 Ljudtornet; Vatten Vandring | Water Walk (10min) = UU


12:00-14:00 Helena Hildur W; Lyssna med Ögonen - ljudmåleri 

                                                 Listening with the eyes - sound painting = UU


10:00-12:00 SymbioLab; Taktilt ljud | Tactile Sound = UU