Festival konstnärer och musiker | Festival artists and musicians

LjudKompost Jam 

Improvisation artists Anka Draugelates and Kilta Rainprechter from Germany write, sing, and perform their own compositions. Razor-sharp, their songs, arrangements and free-form creations go straight to the heart.

Originally collaborating together in the theater as Musician and Dancer, they have recently moved to performative concerts as Duo3.

Together, they open up a space of experience that holds it all.

 

Anka Draugelates – voice, instruments

Kilta Rainprechter – voice, body, drums


DUO3

Anka Draugelates & Kilta Rainprechter


Improvisationskonstnärerna Anka Draugelates och Kilta Rainprechter från Tyskland skriver, sjunger och framför sina egna kompositioner.  Deras knivskarpa låtar, arrangemang och fri form-skapelser går rakt in i hjärtat.

Från att ursprungligen ha samarbetat inom teatern som musiker och dansare, har de nyligen börjat göra konsertframträdanden som Duo3.

Tillsammans öppnar de upp ett upplevelserum som rymmer allt.

 

Anka Draugelates - röst, instrument

Kilta Rainprechter - röst, kropp, trummor

Peter Söderberg har en mångårig verksamhet som frilansmusiker bakom sig. Tidigt inriktad på improviserad musik och nutida repertoar på gitarr, har spelat med många ledande internationella improvisationsmusiker och ensembler som Low Dynamic Orchestra. Från 1990 främst verksam som lutenist, med repertoar från renässans och barock samt nutida verk. Peter har bidragit till att bygga upp en modern lutrepertoar, och fått många nya soloverk komponerade till sig. Vid sidan om konsertverksamhet har Peter även framträtt i teater- och dansföreställningar. Han är också verksam som skribent i bland annat Nutida Musik.

Peter SöderbergPeter Söderberg has many years of experience as a freelance musician. With an early focus on improvised music and contemporary guitar repertoire, has played with many leading international improvisational musicians and ensembles such as the Low Dynamic Orchestra. From 1990 mainly active as a lutenist, with repertoire from the Renaissance and Baroque as well as contemporary works. Peter has contributed to building a modern lute repertoire, and has composed many new solo works. In addition to concert activities, Peter has also performed in theater and dance performances. He is also active as a writer in, among other things, Contemporary Music.

 

Anna Lindal

Bakgrund som konsertmästare och professor och nu frilansande violinist inom främst kammarmusik och fri improvisation inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassisk repertoar. Ingår i ett antal olika aktiva ensembler inom kammarmusik såsom exempelvis Lipparella och Makadam samt i ensemble Skogen, Fire!

Orchestra, violinduo med Eva Lindal mm. Har samarbetat med många tonsättare och drivit flera tvärkonstnärliga samarbeten i samarbete med regissörer, dansare, konstnärer och författare.

Anna Lindal 

With her background as Concertmaster and Professor is a freelancing violinist primarily active within experimental and contemporary chamber music and free improvisation but also in baroque and classical repertoire.

She is part of number of different permanent ensembles like Lipparella, Makadam, Skogen, Fire! Orchestra, Violinduo Bäver with Eva Lindal. She has collaborated with many composers and has run several interdisciplinary collaborations with directors, choreographers, fine artists and authors.


 

Ragnhild Maria Mao är pianist och kompositör. All hennes musik skapas genom lyhörd improvisation. Under pandemin har hon hittat en publik internationellt genom mediationsappen Insight Timer där hon bl a sänt online-konserter.

Att skapa vid pianot är ett sätt för Ragnhild att hamna i spontan meditation. Där hon är helt i nuet, med nästan inga tankar, uppmärksamt lyssnande på vad som uppstår. Oftast kan lyssnaren stimuleras att hamna i samma tillstånd.

Ragnhild Maria MaoRagnhild Maria Mao is a pianist and composer. All her music is created through sensitive improvisation. During the pandemic, she has found an audience internationally through the mediation app Insight Timer, where she has broadcast online concerts.

Creating at the piano is a way for Ragnhild to land in spontaneous meditation. Where she is completely in the present, with almost no thoughts, attentively listening to what is happening. Most often, the listener can be stimulated to end up in the same state.

 

Klas Jervfors Turner


KJT

Bleckblåsaren och kohornsspelaren Klas Jervfors Turners (KJT) musik är instrumental och blandar vemod med dansglädje. Musiken han spelar rör sig mellan olika genres men hålls samman av en gemensam tråd av närvaro, improvisation, mycket blåsinstrument och en jazzig känsla. 2019 släppte han sin debutskiva, Suburban Dreams. Som frilansade studiomusiker och turnerande musiker har han arbetat med bl.a. Linton Kwesi Johnson, Stures dansorkester, Hada Raïna, Tityo, Freddie Wadling, Svenska Akademien, Thomas Andersson Wij, Anna Ternheim, Rebecka Törnkvist, Simone Moreno, Papa Dee, Jessica Andersson, Magnus Uggla, Totta Näslund, Dag Vag, Baba Blues, Peter LeMarc, Dennis Bovell, Helen Sjöholm, Ebba Forsberg, Evon, Daniel Lemma, Stockhllm Vodou Orchestra, Per Tjernberg, Hada Raïna, Zjansiyoum Henok, Pari Isazadeh, GRANT, Med flera…

KJT

The music of the brass and cow horn player Klas Jervfors Turner (KJT) is instrumental and mixes melancholy with the joy of dance. The music he plays moves between different genres held together by a common thread of presence, improvisation, a lot of wind instruments and a jazzy feeling. In 2019, he released his debut album, Suburban Dreams. As a freelance studio musician and touring musician, he has worked with e.g. Linton Kwesi Johnson, Stures Dance Orchestra, Hada Raïna, Tityo, Freddie Wadling, Swedish Academy, Thomas Andersson Wij, Anna Ternheim, Rebecka Törnkvist, Simone Moreno, Papa Dee, Jessica Andersson, Magnus Uggla, Totta Näslund, Dag Vag, Baba Blues, Peter LeMarc, Dennis Bovell, Helen Sjöholm, Ebba Forsberg, Evon, Daniel Lemma, Stockhllm Vodou Orchestra, Per Tjernberg, Hada Raïna, Zjansiyoum Henok, Pari Isazadeh, GRANT, Med flere…

 

Johan "Zilverzurf" Zachrisson kommer ända från Portugal kommer.  Förutom som medlem i Dag Vag  har han också spelat med Mare Nostrum, Hada Raïna, Apopocalyps, Ijahman Levy, Joseph Beckford, Papa Dee, Dennis Bovell dub band, Per Tjernbergs Universal Riddim och Reggaeterians. Hans många resor till Indien har bland annat lett till musikaliska samarbeten med bland andra sarodespelaren Debiprasad Ghosh och sångerskan Miss Joy Chowdhury. Han har också släppt åtta soloskivor och gjort musik trettiofem film och tv-produktioner.

Johan "Zilverzurf" ZachrissonJohan "Zilverzurf" Zachrisson comes all the way from Portugal. In addition to being a member of Dag Vag, he has also played with Mare Nostrum, Hada Raïna, Apopocalyps, Ijahman Levy, Joseph Beckford, Papa Dee, Dennis Bovell dub band, Per Tjernbergs Universal Riddim and Reggaeterians. His many trips to India have led to musical collaborations with, among others, the Sarode player Debiprasad Ghosh and the singer Miss Joy Chowdhury. He has also released eight solo albums and made music for thirty-five films and television productions.

 

LINA NYBERG är född i Stockholm 1970. Hon är utbildad på Kungliga Musikhögskolan 1991-93 och tog även en Masterexamen i komposition där 2020. Hon har under 25 års tid verkat som jazzsångerska och kompositör med turnéer i Sverige och utomlands. Lina Nyberg har gjort 20 album från debuten med duoskivan Close (1994) med Esbjörn Svensson till det senaste, the Clouds (2020). Med Terrestrial-trilogin 2014-2017, med bland annat Norrlandsoperans symfoniorkester och Vindla Stringquartet fick hon sitt stora genombrott som komponist. Lina Nyberg har fått ett antal utmärkelser: Grammis 1995, Sveriges Radio Jazzkatten 2011, Lars Gullin-stipendiet 2014 och Gyllene skivan 2017 m.m. 2016 blev hon tilldelad Kungliga musikaliska akademins stora Jazzpris och sedan 2020 är Nyberg också ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien. Hon är medlem i Föreningen Sveriges Tonsättare (FST) och även i SKAP.

LINA NYBERG was born in Stockholm in 1970. She was educated at the Royal Academy of Music 1991-93 and also took a Master's degree in composition there in 2020. She has for 25 years worked as a jazz singer and composer with tours in Sweden and abroad. Lina Nyberg has made 20 albums from her debut with the duo album Close (1994) with Esbjörn Svensson in the latest, the Clouds (2020). With the Terrestrial trilogy 2014-2017, including the Norrland Opera Symphony Orchestra and the Vindla String Quartet, she made her big breakthrough as a composer. Lina Nyberg has received a number of awards: Grammis 1995, Swedish Radio Jazzkatten 2011, Lars Gullin scholarship 2014 and Gyllene skivan 2017 m.m. In 2016 she was awarded the Royal Academy of Music's major Jazz Prize and since 2020 Nyberg is also a member of the Royal Academy of Music. She is a member of the Association of Swedish Composers (FST) and also of SKAP.

 

Katt Hernandez

Katt Hernandez är violinist, kompositör, improvisatör, producent och forskare. Hon flyttade till Stockholm 2010 och började snabbt arbeta med många konstnärer och i olika föreningar för ny musik. Förutom att spela solofiol har hon grundat The Schematics and Deuterium Quartet och har arbetat med en mängd musiker och andra på de Europeiska scenerna för improviserad, elektronisk och experimentell musik- och ljudkonst. Efter att ha tagit en masterexamen i komposition vid Kungliga Musikhögskolan började hon doktorera i musik vid Lunds universitet 2015. Hon deltog också i Klas Nevrins treåriga forskningsprojekt Music in Disorder vid Kungliga Musikhögskolan fram till och med 2018. Hon är för närvarande med i Fire! Orchestra, ledd av Mats Gustafsson, Dennis Egberth-kvintetten och Lotte Ankers ensemble Sub-Habitat på Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn, bland en mängd andra beställningsuppdrag och samarbeten. Hennes verk har presenterats på festivaler, konsertserier, museer, konferenser och radiostationer över hela världen. Innan hon lämnade USA hade Katt 13 års erfarenhet från experimentella musikscener på östkusten, där hon arbetade med en stor mängd musiker, dansare, bildkonstnärer, marionettspelare, filmskapare och performanceartister, på scener som sträcker sig från underground-scener i förorten till de stora universitetens konsertsalar.

Katt Hernandez is a violinist, composer, improvisor, producer and researcher. She moved to Stockholm in 2010, and rapidly began working with many artists and new music organizations. In addition to solo violin work, she co-founded The Schematics and Deuterium Quartet, and has worked with a host of musicians and others in Europes's improvised, electronic and experimental music and sound art scenes. After earning a Masters degree in composition from Sweden's Royal College of Music, she began a PhD in Music at Lund university in 2015, and was also part of Klas Nevrin's 3-year research project Music in Disorder at the Royal College of Music through 2018. She is currently in the Fire! Orchestra, led by Mats Gustafsson, the Dennis Egberth Quintet, and Lotte Anker's ensemble Sub-Habitat at the Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen, amongst a host of other commissions and collaborations. Her work has been featured on festivals, series, museums, conferences and radio stations throughout the world. Before leaving the U.S., Katt was a 13 year veteran of experimental music scenes on the east coast, where she worked with a vast array of musicians, dancers, visual artists, puppeteers, film makers and performance artists, in venues ranging from underground urban art spaces to ivy league concert halls.

Julia Adzuki är konstnär och danspedagog. Hon arbetar med akustisk och poetisk resonans och skapar instrument, performances och upplevelser som väcker sinnena. Född och uppvuxen i Australien, emigrerade hon till Sverige 2003. Julia är certifierad lärare i rörelsepedagogiken Skinner Releasing Technique, och har en MA i koreografi med specialisering i performativa praktiker från DOCH / Stockholms Konstnärliga Högskola. Sedan 2009 har Julia ett pågående samarbete med Patrick Dallard som SymbioLab.

Hon arbetar nu med temat miljösorg, och känner vördnad för den transformerande kraften i att släppa skammen; att uttrycka, bevittna och anknyta på djupet med människor, platser och naturens element.


Julia Adzuki är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Julia Adzuki


Julia Adzuki is an artist and dance educator working with acoustic and poetic resonance, creating instruments, performances and experiences that awaken the senses. Born and raised in Australia, she emigrated to Sweden in 2003. Julia is a certified teacher in the movement pedagogy Skinner Releasing Technique, and has an MA in choreography with specialization in New Performing Practices from DOCH / Stockholm University of the Arts. Since 2009 Julia has an ongoing collaboration with Patrick Dallard as SymbioLab.

She is currently working with environmental lament and is in awe of the transformative power of this practice, of releasing shame, of expressing, witnessing and connecting deeply, with people, places and the elements.

Julia Adzuki takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

Ministeriet för Miljösorg | Ministry for Environmental Grief

Johanna Dahl

Johanna Dahl är utbildad i klassisk cello vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. I dag verkar hon som frilansande musiker och kompositör med stor genrebredd: klassiskt, folkmusik, experimentell improvisation, pop med mera. Johanna har medverkat i dans- och teateruppsättningar, bland annat på stadsteatrarna i Göteborg och Stockholm, samt arbetat med en rad fria teatergrupper. Hon arbetar för närvarande deltid som pedagog på Gnesta kulturskola, och är fast medlem i grupperna New Tide Orquesta och folkmusiktrion Krackel Kapell.

Johanna Dahl är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Johanna Dahl is educated in classical cello at the University of Stage and Music in Gothenburg. Today she has a wide range of genres as a freelance musician and composer: classical, folk music, experimental improvisation, pop etc. Johanna has participated in a number of dance and theater productions, including Stadsteatern in Gothenburg and Stockholm and worked with a number of independent theater groups. She works part-time as an educator at Gnesta Cultural School. Johanna is a regular member of the groups New Tide Orquesta and the folk music trio Krackel Kapell.

Johanna Dahl takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

Karin Lindström Kolterud

Karin Lindström Kolterud är yrkesverksam som pedagog och artist inom folksång med spetskompetens i den ålderdomliga röstliga locktekniken kulning som är förknippad med den nordiska fäbodtraditionen. Karin är kulande traditionsbärare efter sin norska släkt i Valdres. Hon har skogen som arbetsplats och använder kulningen som friskvård - som ett verktyg för närvaro i nuet genom det kraftfulla ljudet i kulningen. 

Karin Lindström Kolterud är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Karin Lindström Kolterud is a professional educator and folk song artist with cutting-edge expertise in the ancient vocal technique kulning which is associated with the Nordic summer pasture tradition. Karin is a bearer of the cultural tradition kulning from her Norwegian family in Valdres. The forest is her workplace, where she works with kulning for wellness - as a tool for presence in the moment through the powerful sound of the kulning. 

Karin Lindström Kolterud takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

LjudKompost installation

Tomas Björkdal

Tomas Björkdal is a composer and sound designer who works with cross-border performing arts, installations, headphone-based performances, sound art and art film. He works mainly with his own recorded sounds, often site-specific which are then processed. Tomas has attended EMS composer training and is a trained sound designer at the Dramatic Institute (StDH). He has made music and sound design for several performances at Stockholm City Theater. Together with the performing arts collective MOLD, he creates interactive performances.

Tomas Björkdal takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

Tomas Björkdal är kompositör och ljuddesigner som arbetar med gränsöverskridande scenkonst, installationer, audio walks och performance, ljudkonst och konstfilm. Han utgår gärna från egna ljudinspelningar - ofta platsspecifika - som sedan bearbetas. Tomas har gått EMS’ tonsättarutbildning och är utbildad ljuddesigner vid Dramatiska Institutet (StDH). Han har bland annat gjort musik och ljuddesign till ett flertal uppsättningar på Stockholms Stadsteater, samt interaktiva föreställningar tillsammans med scenkonstkollektivet MOLD.

Tomas Björkdal är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Patrick Dallard

Patrick Dallard arbetar som konstnär och konstpedagog i Deep Listening. Han är utbildad vid Hola folkhögskola och The Center for Deep Listening vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy (New York State, USA). 

Patrick har ett pågående samarbete med Julia Adzuki sedan 2009, i form av SymbioLab. Det var också genom Julias projekt Styx Lament som Patrick först mötte sorgesången som konstform, då han deltog i denna kollektiva gestaltning av sorg i Tasmaniens hotade urskog.

Genom att skapa instrument utforskar Patrick ljud och dekomposition.

Patrick Dallard är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Patrick Dallard works as an artist and art educator in Deep Listening, which he studied at Hola folkhögskola and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y.

Since 2009 Patrick has an ongoing collaboration with Julia Adzuki as SymbioLab, and first experienced the practise of lament through Julia’s Styx Lament project. Patrick participated in this collective lament in the threatened old-growth forest in Tasmania. He explores sound and decomposition through creating instruments. Patrick Dallard takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

Tonsättaren Erik Peters är något av en doldis i det svenska musiklivet. Under åren har han dock hunnit göra de mest väsensskilda projekt och samarbeten. Han har bland mycket annat komponerat orkestermusik för Radiosymfonikerna, samarbetat med improvisationsmusiker som Mats Gustafsson och John Butcher, lärt Teenage Engineerings robotkör att sjunga madrigaler och gjort ljudmusik till radiohörspelet "En kung lyssnar" som nominerats till både Ikarospriset och Prix Italia. Sedan 2017 medverkar han i den interdisciplinära projektplattformen Tvilling som arbetar med rumsliga och intermediala performance och installationer. Tillsammans med lutenisten Peter Söderberg har han sedan många år ett lågintensivt samarbete i en duo som framträder med olika kombinationer av knäppinstrument och elektronik. Erik Peters är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande. Just nu är han aktuell med verket "Skyltar och pilar" som spelas i Ljudbänken på Kulturhuset Stadsteatern.

Erik Peters is somewhat of a dark horse on the Swedish music scene. Over the years he has nevertheless been involved in the most diverse projects and collaborations. He has among many other things written orchestral music for the Swedish Radio Symphony Orchestra, collaborated with impro musicians such as Mats Gustafsson and John Butcher, taught the robot choir of Teenage Engineering to sing madrigals and created sound and music for the radio theatre play "En kung lyssnar", nominated for both the Ikaros award and Prix Italia. Since 2017 he is part of the interdisciplinary project platform Tvilling (Twin) that works with spatial and intermedial performance and installations. Together with lute player Peter Söderberg he pursues a low intensive collaboration around a duo performing on assorted plucked string instruments and electronics. Erik Peters takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening. Currently his piece “Skyltar och pilar” can be heard in Ljudbänken (The Sound Bench) at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm.


 

Rolf Schuurmans

Rolf Schuurmans kommer från Nederländerna där han studerade skulptur på konsthögskolan i Tilburg på 90-talet. Redan då skapade han interaktiva skulpturer som också fungerade som instrument. Bland annat skapade han en mekanisk trummaskin som han bjöd in Ernst Reijseger att spela med. Han byggde en sfärisk, rullande scen med sitt band Forel och mickade upp musikkonservatoriets övningsrum där han skapade musik i realtid av vad som skedde parallellt när många musiker övade i ensamhet, vilket blev nya musikstycken i en svit kallad Plan B.  Han har även varit med i en grupp som gjorde utomhusföreställningar med eld, skrotskulpturer och musik runt omkring i Holland, arrangerat och skapat en flytande konst- och musikfestival på en pråm, haft konserter uppe i träd m.m. Att arbeta tvärvetenskapligt har alltid varit grunden i hans konstnärskap, och i samarbeten med andra konstnärer och musiker Under 14 år samarbetade han med Lisa Jeannin där de gjorde installationer och performance som ofta innehöll animerade filmer som de också gjorde musiken till.

Rolf Schuurmans är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Rolf Schuurmans comes from the Netherlands where he studied sculpture at the Tilburg Academy of the Arts in the 90s. Already then, he created interactive sculptures that were also instruments. Among other things, a mechanical drum machine that he invited Ernst Reijseger to play with. He built a spherical rolling stage with his band Forel and micked up the music conservatory's rehearsal rooms where he created real-time music from what happened in parallel from many musicians' rehearsals in solitude that became new pieces of music in a suite called Plan B. He has also been in a company that did outdoor performances with fire, scrap sculptures and music around Holland, arranged and created a floating art and music festival on a barge, had concerts up in trees etc. Working interdisciplinary has always been the basis of his art and in collaborations with other artists and musicians. For 14 years he collaborated with Lisa Jeannin making installations and performances that often included animated films that together they also made the music for.

Rolf Schuurmans takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

med stöd av | with support from:

arrangeras av | arranged by:

i samarbete med | in collaboration with:

Copyright @ All Rights Reserved